Lezing van je zielewezen

follow-your-bliss[1]
De informatie die ik in verbinding met jou in een Hoger Bewustzijn geef, is bedoeld om het bewustwordingsproces in jou te ondersteunen of te stimuleren. Je krijgt nieuwe of aanvullende informatie over de aard van een psychisch probleem dat je hebt en op je huidige levenssituatie. Ook ontvang je mogelijke suggesties voor oplossingen. Het effect op jou kan zijn, dat je aan één kant meer inzicht krijgt over jezelf en je beweegredenen, aan de andere kant kan het je bevestigen in een positief gevoel over jezelf of dat juist naar boven halen. Op dieper liggend niveau, zal door zielsherkenning van wie je werkelijk bent de levensenergie krachtiger gaan stromen. Graag geef ik uitdrukking en ondersteun een belangrijke innerlijke ontwikkeling naar deze levendige, stralende en liefdevolle persoon die jij bent en hiermee in het licht gezet wordt. De informatie brengt dieper liggende structuren in je persoonlijkheid aan het licht, die je al lang met je meedraagt. De informatie die ik je doorgeef krijg ikzelf door van de Verheven Meesters van het Heelal.

Je problemen worden niet opgeruimd voor je, enkel worden je tips doorgegeven om met andere ogen naar je problemen te kijken, zodat je de juiste keuzes kunt maken. Wil je meer inzicht in jezelf, hoe gebruik je je ‘levensenergie’ – op een creatieve manier of ligt er een hoop energie ongebruikt, die niet kan stromen? Waarin werk je jezelf tegen? Hoe ga je om met gevoelens, ben je soms héél erg angstig en blokkeer je? Wat houdt je tegen om overvloedig te leven?

Je wordt je bewust gemaakt van bepaalde patronen in je leven. Misschien voel je je wel altijd slachtoffer in situaties. Door de channeling zie je dat je in volle bewustzijn deze patronen kunt veranderen via inzicht in jezelf. Welke mensen zuigen je uit? Welke voeden je? Hoe kun je je focussen op een gezonde manier?

Je energie is kostbaar is en je kunt ze best helemaal gaan gebruiken, je volledig potentieel benutten. Als je deze weg volgt maak je ook de stap naar het vrijmaken van je intuitie en stimuleer je dit om optimale keuzes te maken.

Channeling brengt verduidelijking. Belangrijk is wel dat u niet vergeet uw eigen keuzes te maken, uw eigen weg te gaan, niet volledig afhankelijk worden van de Verheven Meesters. U bent en blijft verantwoordelijk voor uw eigen leven.

De Verheven Meesters staan te popelen om u te helpen als u het moeilijk heeft. Zij staan ook klaar om uw eigen spiritualiteit te helpen ontwikkelen, uw eigen droom op maat te snijden en te materialiseren hier op aarde, u op te laten rijzen, ontdaan van alle negatieve lading en te staan in uw positieve kracht.

Bereid uw vragen enkele dagen op voorhand voor, zet uw hart open voor de Verheven Meesters.

Als u toegekomen bent, starten de Meesters met hun uitleg, nadien mag u vragen stellen, totdat de Meesters aangeven dat ze afronden.

Soms dienen er zich overledenen aan, om iets duidelijk te maken.

Alles wordt digitaal opgenomen en wordt op uw verzoek doorgestuurd.

Afspraken gebeuren telefonisch op gsm nr. +32 474 39 49 91 (elke werkdag tussen 19u tot 20u

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *