Wat is Paradigm MDT of Shamballa?

De energie van de nieuwe Paradigm MDT of de vroegere Shamballa is Liefde, vrijheid, je eigen Meester zijn. De oorsprong van dit systeem zoals wij het kennen, ligt ver terug in de prehistorie. Meester Germanus (St. Germain) was op dit moment in Atlantis geïncarneerd.

Aan het einde van die beschaving, bracht hij het oorspronkelijke systeem door vanuit hogere dimensies met de intentie om wezens met een lagere trilling, die gebruikt werden als slaven, te helpen hij hun evolutie.Hij wilde deze slavernij onaanvaardbaar maken en deze wezens bevrijden van hun ketenen van onwetendheid.

Het huidige systeem is veel uitgebreider, omdat we nu klaar zijn voor veel hogere energiën.

Maar het doel is hetzelfde – om ons te bevrijden van de ketenen van onwetendheid. Om ons naar de Liefde en Vrijheid van ons eigen Meesterschap te brengen, Meester zijn over jezelf.

Deze “diamantfrequentie van Shamballa’ is niets minder dan het collectieve bewustzijn van de Verheven en Galactische Meesters, of Multidimensionele Meesters. Iedereen op deze aarde kan deze energie nu ontvangen, als we de kristallijnen energiematrices in ons energieveld openen.

Deze energie, de Mahatma energie, bestaat uit Licht en Liefde en is zeer krachtig en helend.Deze healing dient om de balans in je te herstellen.

Licht is niets anders dan informatie en kennis, Liefde is verbinding en is onvoorwaardelijk.

Creëer je eigen DNA : i-am2

Dankbaar – Trouw
Gelukkig – Mooi
Hartelijk – Vindingrijk
Empathisch – Hartstochtelijk
Vreedzaam – Vol mededogen
Blij – Lief
Gezond – Zorgzaam
Gewetensvol – Toegewijd

Wat houdt een ‘hands-on’ Shamballa healing of New Paradigm Multidimensional Transformation in?

Eerst en vooral wil ik je zeggen dat eerst ik veranderd ben, door Licht en Liefde in mijn leven te brengen. Ik ben me ervan bewust dat ik, al wat ik denk, de woorden die ik gebruik, acties die ik verricht, dit in het universum verstuur.

Ik heb geleerd dit niet meer onbewust te doen, maar zeer bewust met het Inzicht van ‘Ik trek aan, wat ik ben’. En ja, elke dag ben ik me hier meer en meer bewust van en voel ik me beter in mijn vel. Als ik eens een mindere dag heb, weet ik wat ik moet doen om dit te transformeren. Zo kom ik in mijn Meesterschap, in mijn kracht. Ik ben me bewust dat ik meer en meer in mijn potentie wil staan, en dat de hele wereld er mee van mag genieten.

Als ik me met jou vanuit mijn hart verbind, maak ik eerst contact met mijn I Am Presense.

Ik schoon me met de zilverwitte violette vlam en vul me met de liefde van de Mahatma en de gouden 12de straal.

Dan maak ik contact met je team van helpers en met jouw I Am Presense. Dan vraag ik toestemming voor de schoonmaak, ik vraag om alle disharmonische energiën uit je vier lichamen te verwijderen in deze en andere parallelle universa.

Ik vraag om al deze ongewenste energiën af te voeren, en je lichtlichaam te vullen met de liefde van Mahatma, de

Goddelijke Wil en de oorspronkelijke blauwdruk van jou.

Als ik het fiat krijg, leg ik mijn handen op of boven jouw lichaam, naar de plaatsen waar ik gestuurd word vanuit hogere regionen, ik zeg in mezelf : ‘Shamballa On!’ en de energie begint te stromen.

Als de energie ophoudt met stromen, trek ik me terug, en maak ik mezelve schoon.

Het aantal behandelingen verschilt van persoon tot persoon en de ernst van de klachten.

Deze opschoning kan helpen bij :
– angst
– niet in harmonie zijn
– het ontkrachten van jezelf
– met oogkleppen leven
enz.

Filosofie van healing bij Shamballa of New Paradigm MDT :

– is niets meer of minder dan het anderen in staat stellen op hun eigen manier en volgens hun eigen vrije wil en hun Goddelijk Plan vrijheid en de totale eenheid te ervaren.
– is mensen bewust te maken van hun vermogen en capaciteit om hun eigen levenspad in vrijheid te kiezen vanuit oordeelloosheid, in liefde en respect voor zichzelf en de gehele schepping, zijn eigen woorden en gedachten bewust te creeëren

De Shamballa healing helpt je om weer te stromen en je te helpen in je Bewustzijns-ontwikkeling te komen zodat je in je Meesterschap kunt komen en te Leven vanuit Licht en Liefde, van Jezelf te Houden, zonder Voorwaarden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *