Familieopstellingen

De liefde stroomt
De liefde stroomt

Wees je je ervan bewust dat je je eigen Creator, de Schepper van je eigen evolutionaire pad, van je eigen leven op aarde bent.

Als je deze erkenningskracht van je eigen Goddelijkheid aanvaard, besef je dat de slachtofferrol niet langer toepasbaar is, en dat je je EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID toelaat, en zo de Goddelijkheid in jezelf erkent, en je Creator van je eigen leven wordt.

Hoe gebeurt dit?

Deze zelfbewustwording van je missie ervaar je in een familieopstelling.

Door deze aanvaarding word je leven veel kwaliteitsvoller, en relaties verbeteren in het algemeen.Veel spanningen verdwijnen, je hebt meer kracht om dingen te ondernemen. Je hebt je pad gevoeld en nu kun je tot uitvoering overgaan. Dingen vallen op hun plaats, en er is meer evenwicht in relaties. Het leven komt in een positieve stroomversnelling.

In een opstelling ervaar je dat je binnen een familie verbonden bent met alle familieleden, ook al heb je ze nooit gekend, ook al zijn ze al heel lang gestorven. De familie is het systeem, en ieder familielid is een element hiervan. Je zult zien dat als er iets gebeurt in een familie, een plots overlijden, een ongeluk, de oorlog, dan heeft deze gebeurtenis invloed op allen binnen dit systeem. Enkele leden uit de familie zullen proberen deze verstrikking te compenseren. Zo zie je dat plotseling iemand of enkelen van de familie een extra last gaan dragen op hun rug. Het is hun last niet, maar ze beseffen het niet. Zo ontstaan er ziekten bij mensen. Het hele systeem geraakt verstoord, verstrikt.

Schuld en schaamte ontstaan, verdriet, allemaal dingen die op dit moment niet van hen zijn, maar ze dragen het wel mee. Door familieopstellingen wordt dit duidelijk gemaakt en kan je deze last teruggeven aan de persoon die het eigenlijk dient te dragen. En zo wordt al heel snel duidelijk dat wij onze banden met onze voorouders transformeren. Je leert elkaars Goddelijkheid te bewonderen. Je bent dankbaar voor je verwekking, voor je geboorte, leven en dood. In familieopstelling leer je dat er geen grenzen zijn, je komt in een enorm verruimd bewustzijn. Je voelt je loyaal naar je voorouders, je ervaart een innige verbinding en dit is een uniek leerproces.

De Ziel kiest zijn nieuwe ouders uit. Ook jij koos eens als ziel je eigen ouders uit. Dit ontkennen heeft geen zin. Dan ben je in de slachtofferrol.

Zonder je voorouders was jij niet in deze incarnatie. Net als wij leren van onze ervaringen leerden ook onze voorouders van hun ervaringen. Als we dit beseffen, gaan we niet meer in Oordeel, maar zijn veel vergevensgezinder, en wel in de eerste plaats naar onszelf toe.

In familieopstellingen worden onbewuste verstrikkingen opgelost, en worden de positieve banden met de voorouders weer aangehaald, waardoor het begint te stromen naar jou én naar hen. Het is een wisselwerking. Alles is LIEFDE en EENHEID.

In een opstelling leer je zien waar je Nu staat. Je beseft het in je hele wezen. Patronen worden ineens zomaar zichtbaar. Je herkent gedrag, je ziet hoe je je relatie beleeft, en je ervaart ook wat je nu verder kan helpen. Je beleeft alles intens met mensen die jouw dierbaren voorstellen. Je krijgt hun reacties voorgeschoteld en daardoor begrijp je het ineens allemaal veel beter. Een opstelling laat het probleem van een compleet andere kant zien en is daardoor heel verhelderend.

Door dit ervaren en je eigen plek innemen in je familie van herkomst, krijg je een heel mooie heling op een zeer diepe laag. De dierbaren die je omringen delen mee in deze fantastische heling, ook in hun systeem. Een representant geniet evenveel mee van dit gegeven. Immers, het is geen toeval dat juist deze personen deze rollen krijgen. Het geeft hen inzicht in een groter deel van het geheel.

De opsteller in een familieopstelling krijgt meer inzicht en er komt ook meer stroming in zijn systeem.

Welke problemen kun je met familieopstellingen oplossen :

Onzekerheid, depressie, vermoeidheid, verslaving, relatieproblemen,verstoorde familierelaties, vastgeroeste gedragspatronen, bindingsangst, schuld, schaamte, verdriet, woede, angst, je draai niet vinden in het leven, geen voldoening/bevrediging vinden in het leven.

Iedereen kan deelnemen :

Je kan ofwel :

– zelf een opstelling doen

– deelnemen als representant – is boeiend en leerrijk en een goede voorbereiding op je eigen familieopstelling. Zet je eigen willen en wensen opzij om plaats te maken voor de gedachten en gevoelens van de persoon die je representeert. Dat is voor de meeste mensen gemakkelijker dan het lijkt. Door dit te doen leer je ongelooflijk veel. Deze ervaring kun je verder in je eigen leven gebruiken.

Wat heb je nodig voor een eigen opstelling?

Voor een eigen opstelling heb je een belangrijke reden nodig. Een echte behoefte om iets op te lossen, van iets los te komen of iets te willen verwerken, geeft een opstelling kracht en diepte.

Het is belangrijk dat je vertrekt vanuit een vraag.

Voor een opstelling zijn alleen de feitelijke gebeurtenissen van de familiegeschiedenis nodig.

Er worden geen karakterbeschrijvingen of dergelijke gegeven.

De opsteller bespreekt de reden of het thema voor de opstelling. Hij vermeldt welke familie-leden bij de opstelling betrokken moeten worden. Wie neemt er deel aan het gezin?

De cliënt kiest voor zichzelf en de familieleden een representant, ook plaatsvervanger genoemd. Deze personen hoeven niet te gelijken op de familieleden. De gekozenen worden op een aandachtige intuïtieve manier opgesteld in de ruimte, de cliënt neemt de representanten bij de schouders en zet hen volgens zijn innerlijk gevoel op de juiste plaats in de ruimte, in relatie tot elkaar.

Zo worden energiën en emoties voelbaar die de verstorende relaties zichtbaar maken. De plaatsvervangers krijgen dezelfde gevoelens en waarnemingen van de echte personen doordat zij hun plek aangewezen krijgen. En daarbij gebeurt iets onverklaarbaars.

Verder heb je kennis nodig van belangrijke feiten uit je familiegeschiedenis.

Om je de nodige informatie te helpen verzamelen, vindt je hier een vragenlijst die je hierbij helpt.

Soms is het mogelijk dat je deze informatie niet kunt verzamelen. Toch is het mogelijk om een bevredigende opstelling te doen.

Tot slot :

De ervaring leert dat ook het deelnemen in de opstelling van een ander of het kijken naar een opstelling veel bijdraagt aan jouw individuele proces. Ieder ontvangt wat hij/zij op dat moment nodig heeft. Het is belangrijk om zelf deel te nemen als representant, zodat men familieopstellingen leert kennen van binnenuit en van daaruit in de gevoeligheid van het eigen hart, de beslissing kan nemen of men eventueel zelf een familieopstelling wil.

Deelnemen als representant triggert je om een volgende maal de juiste vraag te kunnen stellen voor jezelf.

2 gedachtes over “Familieopstellingen”

    1. Dag Chris, ik zie dat jij me in augustus verleden jaar hebt proberen te contacteren. Deze mail is nooit doorgekomen via mijn website. Als je mij je mailadres stuurt, zal ik je zeker uitnodigen op een volgende opstelling zodat je mee kunt doen als representant. Warme groet,
      Rosette

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *